Breaks Finland

Rank S100 index Change Change %   Business ID
821. (-6) 153 -3 -1.92 % 2801551-1

Founded: 2016 Category: Business Software City: Helsinki

Muutos vaatii luovaa ajattelua ja sen jatkuvaa ruokkimista. Creative Breaks -konsepti on uudenlainen tapa lisätä yksilön ja työyhteisön kykyä suoriutua vaativista tehtävistä ajattelutavan muutoksella. Creative Breaks -konseptilla vahvistetaan ja rohkaistaan ihmisten luontaista taipumusta luovaan ajatteluun ja innovointiin, joka kehittää yksilön ja yhteisön oppimiskykyä sekä sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Luovuuden lisääntymisellä työyhteisöissä on tieteellisesti tutkittuja positiivisia vaikutuksia mm. työhyvinvointiin, motivaatioon ja työssä onnistumiseen, ongelmanratkaisutaitojen kehitykseen – ja lopulta tuottavuuden paranemiseen. Rikastuta luovuutta ja rohkeutta työyhteisössä. Creative Breaks – konsepti on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä motivoituneen ja osaavan luovan alan ammattilaisten verkoston avulla. Konsepti tukeutuu kolmeen erilaiseen tapaan rohkaista yksilöiden, työyhteisöjen ja ylimmän johdon luovuutta ajatustyön ylläpitäjänä ja vauhdittajana. Breikit ovat luonteeltaan toiminnallisia ja niiden kesto vaihtelee tunnista päivien työpajoihin. Kaikki ”breikit” ovat suunniteltu helposti hallittaviksi kokonaisuuksiksi, joiden lopullinen sisältö teemoineen räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa. Valmiiksi suunnitellut teemakokonaisuudet tukevat erilaisia arjen tilanteita yrityksessä; esimerkiksi panostaminen asiantuntijoiden kehitykseen, johdon muutostilanteiden tueksi, uusien innovaatioiden synnyttämiseen tai tiimien yhteenliimaukseen. Tilanteen mukaan valittavat teemakokonaisuudet ovat musiikki, luova kirjoittaminen, kuvataiteet, esittävät taiteet ja kädentaidot. Breikit järjestetään työpäivän aikana, asiakkaan tai erikseen sovitussa tilassa. Ota meihin yhteyttä: www.breaks.fi

http://www.breaks.fi

 

News feed